RODZIC NA MEDAL! JAK POZYTYWNIE WSPIERAĆ MŁODYCH SPORTOWCÓW
26-27 LISTOPADA KATOWICE
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ

Dla kogo?

Szkolenie Psychologia sportu: „Rodzic na medal!”
przeznaczone jest dla wszystkich rodziców wychowujących młodych sportowców.
Dowiedz się jakie stoją przed Tobą wyzwania i zostań rodzicem na medal!

Weź udział w naszym szkoleniu prowadzonym przez Psycholog Sportu Zuza Wałach-Biśta!

Program szkolenia

Dwudniowe szkolenie podzieliliśmy na cztery ciekawe bloki:

Pierwszy Blok | Na temat roli rodziców w sporcie dzieci i współpracy w triadzie rodzic – trener – zawodnik.
Na początek szkolenia zajmiemy się rolę rodzica w sporcie dzieci i jego miejscu w układzie rodzic-zawodnik. Podczas tego bloku uczestnicy szkolenia przeanalizują jakie miejsce w ich życiu zajmuje sport ich dzieci oraz jakie w związku z tym obowiązki i dopowiedzialność na siebie nakładają. Rodzice poznają kilka praktycznych pomysłów i wskazówek o tym jak budować i rozwijać swoje relacje z trenerem swoich dzieci. Poza tym otrzymają odpowiedź na pytanie jak właśnie z trenerem efektywnie współpracować z korzyścią dla małego sportowca.

Blok Drugi| Pozytywny rodzic, czyli rodzic dwóch celów.
W drugim bloku uczestnicy szkolenia poznają koncepcję rodzica pozytywnego w sporcie. Porównają ją ze swoim własnym zaangażowaniem w sport ich dzieci. Pozwoli to sprawdzić jakim kibicem są obecnie, a jakim rzeczywiście chcieliby być. Dowiedzą się także w jaki sposób, zgodnie z ideą pozytywnego rodzica, możliwe jest wykorzystanie doświadczenia ich dzieci z uczestnictwa w sporcie, w celu rozwoju w nich umiejętności pożądanych w przyszłym codziennym, dorosłym życiu.

Blok Trzeci| Rozpoznaj granice między motywowaniem, a wywieraniem presji.
W jego trakcie uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać najczęstsze powody rezygnacji dzieci ze sportu, a także postarają się odkryć co zrobić, by temu zapobiec. Dowiedzą się m.in. w jaki sposób wspierać oraz inspirować swoje dziecko by rozwijać jego potencjał sportowy. Jak postępić w momencie sukcesu, a także ewentualnej porażki ich pociechy? Jak rozwinąć motywację dziecka nie wywierając na nim presji sukcesu? Oprócz tego rodzice będą mieli także okazję, by przyjrzeć się swoim sposobom na motywacji dzieci oraz przećwiczyć dawanie pozytywnych informacji zwrotnych.

Blok Czwarty| Trening mentalny w warunkach domowych w pigułce.
Na zakończenie szkolenia, uczestnicy poznają podstawowe techniki treningu mentalnego. Rodzice dowiedzą się tu nad czym oni sami mogą pracować ze swoim dzieckiem, by zaznajomić je z pracą mentalną, i by stanowiło to frajdę. Przećwiczą także na sobie jak zbudować psychiczną odporność na stres swojego dziecka w domowych warunkach. Poznane pomysły to możliwość wprowadzenia poszczególnych elementów treningu mentalnego we wspólnie spędzany czas i  codzienną zabawę.

Prowadzący szkolenie

dla rodziców szkolenie psychologia sportuProwadzącym szkolenie będzie Psycholog sportu Zuza Wałach-Biśta. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. W ramach wymiany międzyuczelnianej zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii sportu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie kontynuuje naukę na Uniwersytecie Śląskim na studiach doktoranckich. Pisze rozprawę doktorską poświęconą procesom zachodzącym wewnątrz drużyn sportowych. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego. Publikuje teksty naukowe w czasopismach branżowych. Współpracuje z drużynami sportowymi, głównie w dyscyplinach piłka nożna i koszykówka.

Bilety na szkolenie

Szkolenie rodzic na medal już się odbyło!

Szkolenie rodzic na medal już się odbyło!

Lokalizacja

Park Hotel Diament
ul. Wita Stwosza 37
40-042 Katowice

Kontakt:

530 552 044
kontakt@psychologiasportu.pl